*
Mis on protsessitöö Protsessitöö Eestis Koolitused ja seminarid Protsessitöö maailmas Lugemist Kontakt
*
_
Peamised ideed
Kasutusvaldkonnad
_
_
Tulevased koolitused

Kasutusvaldkonnad

Arnold Mindell ja tema kolleegid on uurinud protsessitöö põhimõtete ja metoodika toimimist ja rakendanud seda väga erinevates olukordades, kaasa arvatud sellistes, mida verbaalsed sisekaemusele orienteerunud psühhoteraapiad ei käsitle:

Teraapiameetodina inimeste, paaride ja perekondade nõustamisel.

Kehaliste sümptomite kui unenäo protsesside väljendustega töötamisel. Vaadates haiguse subjektiivset kogemust paljastab sümptomi põhjus mitmeid sekundaarseid kuid vajalikke kogemusprotsesse. Kui klient suudab neid kogemusi integreerida avaldab see positiivset mõju ka kehalisele sümptomile.

• Töös klientidega kes on koomas või surma-lähedase kogemuse teadvusseisundis. Arvatakse, et selliste inimeste teadvusseisundite puhul pole verbaalse suunitlusega kommunikatsioon ja teraapia mõjus.

Äärmuslikes teadvusseisundites olevate inimeste ravis, kellel on diagnoositud psühhiaatrilisi häireid.

•  Konfliktide vahendamisel nii suurtes kui väikestes gruppides. Grupp on inidiviidiga selles mõttes sarnane, et tal on oma identiteet ehk esmased sisemised protsessid ja sekundaarsed kogemusprotsessid, mis tema identiteeti häirivad. Aidates grupil oma häireid integreerida muutub grupiidentiteet rikkamaks ja süvademokraatilisemaks.

Maailmatöö era-, mittetulundus- ja avalikus sektoris. Maailmatöö on ülemaailmne teooria, millesse võib paigutada ükskõik milliseid organisatsioonilisi protsesse. Paljud kasutavad seda meetodit enamaks kui lihtsalt konfliktide lahendamiseks või juhtimisalaste häireolukordade, organisatsioonide ühinemiste, läbirääkimiste jms jaoks.

Maailmatöö (Worldwork)

1980 alguses hakkas Mindell koos oma protsessitöö kolleegidega rakendama seda kontseptsiooni, mida ta indiviidide, paaride ja peredega kasutas, et olla vahedajaks suuremate gruppide konfliktide lahendamisel. Selle distsipliini määratlemiseks lõi ta termini “Worldwork” ehk Maailmatöö.

Maailmatöö on raamistik, milles vaadelda grupiprotsesse ja konflikte ning samuti erinevate tehnikate kogu mida vahendustegevustes kasutada.  See on uus mõtlemise paradigma, mis haarab kogu organisatsiooni ja kollektiivse elu spektrumit. Maailmatöö põhineb süvademokraatia printsiibil, ideel, et jätkusuutlik elu põhineb kõikide selles osalevate häälte, nende positsioonide ja rollide kuulamisel ja väärtustamisel. Süvademokraatia lähenemisviis mõistab, et kasvu ja loomingulisuse impulss tuleneb tihti grupi äärealadelt, kõrvale jäetud kogemustest ja tähelepanekutest. Nii nagu individuaalse kogemusegi korral, hinnatakse grupiprotsessides konflikte, raskusi ja kõrvalekaldeid kui ainukordseid võimalusi muutumiseks, kogukonna arenguks, loovuseks ja kasvuks.

Maailmatöö juured asuvad psühhoteraapias. Mindell arendas oma konfliktilahendamise tehnika välja lähtudes põhimõttest, et inimesed ei ole alati ratsionaalsed, rahulikud ja ei suuda ennast verbaalselt konfliktikeerises väljendada. Teisiti kui mõned muud konfliktilahendamise võimalused, mis seavad tingimuseks, et inimesed lepivad kokku teatud eneseväljenduse reeglites, kasutab Maailmatöö konflikti lahendamisel ära seal tekkivaid emotsionaalselt laetud spontaanseid väljendusi.

Protsessitöö gruppide ja organisatsioonidega on väga mitmekülgne. Selle põhimõtteid ja metoodikat on kasutatud erinevate grupitüüpide ja erineva valdkonna organisatsioonide puhul. Seda kasutatakse konfliktide lahendamise, vahendamise, organisatsiooniliste muutuste ja arengu, kogukonna arengu, juhtide koolitamise, grupiprotsesside juhtimise ja avalike arutelude kontekstis.

footer