*
Mis on protsessitöö Protsessitöö Eestis Koolitused ja seminarid Protsessitöö maailmas Lugemist Kontakt
*
_
Keskused teistes riikides
Koolitused ja seminarid
Programmid
Worldwork
Pildid koolitustest
_
_
Tulevased koolitused

Maailmatöö (Worldwork)

http://www.worldwork.org/

NB! Järgmine Worldwork toimub 2001 Denveris, Colorado, USA

1980 alguses hakkas Mindell koos oma protsessitöö kolleegidega rakendama seda kontseptsiooni, mida ta indiviidide, paaride ja peredega kasutas, et olla vahedajaks suuremate gruppide konfliktide lahendamisel. Selle distsipliini määratlemiseks lõi ta termini “Worldwork” ehk Maailmatöö.

Maailmatöö on raamistik, milles vaadelda grupiprotsesse ja konflikte ning samuti erinevate tehnikate kogu mida vahendustegevustes kasutada.  See on uus mõtlemise paradigma, mis haarab kogu organisatsiooni ja kollektiivse elu spektrumit. Maailmatöö põhineb süvademokraatia printsiibil, ideel, et jätkusuutlik elu põhineb kõikide selles osalevate häälte, nende positsioonide ja rollide kuulamisel ja väärtustamisel. Süvademokraatia lähenemisviis mõistab, et kasvu ja loomingulisuse impulss tuleneb tihti grupi äärealadelt, kõrvale jäetud kogemustest ja tähelepanekutest. Nii nagu individuaalse kogemusegi korral, hinnatakse grupiprotsessides konflikte, raskusi ja kõrvalekaldeid kui ainukordseid võimalusi muutumiseks, kogukonna arenguks, loovuseks ja kasvuks.

Maailmatöö juured asuvad psühhoteraapias. Mindell arendas oma konfliktilahendamise tehnika välja lähtudes põhimõttest, et inimesed ei ole alati ratsionaalsed, rahulikud ja ei suuda ennast verbaalselt konfliktikeerises väljendada. Teisiti kui mõned muud konfliktilahendamise võimalused, mis seavad tingimuseks, et inimesed lepivad kokku teatud eneseväljenduse reeglites, kasutab Maailmatöö konflikti lahendamisel ära seal tekkivaid emotsionaalselt laetud spontaanseid väljendusi.

Protsessitöö gruppide ja organisatsioonidega on väga mitmekülgne. Selle põhimõtteid ja metoodikat on kasutatud erinevate grupitüüpide ja erineva valdkonna organisatsioonide puhul. Seda kasutatakse konfliktide lahendamise, vahendamise, organisatsiooniliste muutuste ja arengu, kogukonna arengu, juhtide koolitamise, grupiprotsesside juhtimise ja avalike arutelude kontekstis.


footer